Scopul nostru

Royal Rangers este o organizație creștină de cercetași. Noi ne vedem ca parte din tradiția mondială a cercetașilor. Aceasta este înrădăcinată în aventură și tovărășie, învățându-i pe copii să devină independenți, promovând dezvoltarea caracterului și un puternic simt al responsabilității.

Conceptele cercetașilor și învățătura valorilor creştine sunt inseparabile pentru Royal Rangers. Isus a spus: ,,Eu sunt calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6). Într-un fel, noi suntem împreună într-o călătorie, ca buni prieteni.

Misiunea spirituală

A-i învăța pe copii valorile creștine a fost unul din mandatele clare ale Royal Rangers, încă de la fondarea organizației în Statele Unite în 1962, punând accentul pe scopul spiritual exprimat în cele trei puncte de mai jos:

  • să îi ajutăm pe copii să Îl cunoască pe Isus 
  • să îi ţinem pe copii aproape de Isus 
  • să îi pregătim pe copii să Îl slujească pe Isus 

Cele mai importante şi impresionante schimbări în viață sunt aduse de o experimentare personală a lui Dumnezeu, o relație din ce în ce mai puternică cu El, și o viață activă, bazată pe dragostea față de Dumnezeu şi față de oameni. Putem experimenta dragostea lui Dumnezeu cunoscându-L. Lucrul acesta ne abilitează să acționăm din dragoste față de ceilalți. Iar aceasta în schimb, ne aşază temelia pentru o viață împlinită, care va avea un impact pozitiv asupra societății, precum și asupra vieții sociale şi învățării.

8466
Total Visitors
15
Live visitors
Scroll to Top